0

zapis do txt z kodowaniem ANSI

Anonymous 9 years ago 0
Jest jakiś sposób na zmianę ustawień exportu do pliku txt tak aby automatycznie ustawiał kodowanie ANSI a nie tak jak jest aktualnie UTF-8 ?