Your comments

Po zainstalowaniu nowej wersji geo7 w autogadzie 2010 tj. wprowadzeniu nowego Geo7.Tools.AutoCAD.dll przez komendę netload i próbie aktualizacji licencji pojawia się komunikat:

"500 - Internal server error.

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed."