0

Wstawianie rastrów zawierających GeoTagi

Anonymous 10 years ago updated by kuba szostak 10 years ago 1
Program zyskałby bardzo dużą popularność gdyby umożliwiał wczytanie rastra w z góry zadane położenia określone w pliku tfw (więcej informacji w internecie) lub geo (zawierający współrzędne punktów narożnych).