0

Opisy czołówek, kątów

Анонимный 10 лет назад 0
Przydałaby się funkcja umożliwiająca wstawianie na mapę długość wskazanego odcinka, azymutu odcinka, wartość kąta między wskazanymi punktami. Oczywiście czołówki z wąsami, kąty z odpowiednimi łukami (o modyfikowalnym promieniu).

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho