0

Geo7 nie działa z Windows 8.1 i AutoCad 2015

Anonymous 4 years ago 0

Mam 2 Lenova G70. AutoCada 2015. Na jednym jest Windows 10 i działa. Na Windzie 8.1 po instalacji wyskakuje błąd.

Aplikacja nie obsługuje debugowania just in time (JIT).
Zobacz koniec tej wiadomości, aby uzyskać szczegółowe informacje.

************** Tekst wyjątku **************
System.InvalidOperationException: Ta implementacja nie jest częścią algorytmów kryptograficznych o poprawności sprawdzonej przez standard Windows Platform FIPS.
w System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider..ctor()
w System.Crypt.Md5Hash(String value) w p:\Work\Work.Dev.VS\VS.Common\Win+Web\Win+Web.cs:wiersz 178
w System.LicensedMachine.CalcMachineIdNumber(String procId, String baseBoardId, String macAddress) w p:\Work\Work.Dev.VS\VS.Common\Win+Web\License.cs:wiersz 674
w System.Ac.get_Licence() w p:\Work\Work.Dev.VS\VS.Apps\Geo7.Tools.AutoCAD\AcUtils.cs:wiersz 73
w Geo7.Geo7ToolsApp.PrintInfo() w p:\Work\Work.Dev.VS\VS.Apps\Geo7.Tools.AutoCAD\App.cs:wiersz 149
w Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
w Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
w Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
w Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Acdbmgd
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcdbMgd.DLL
----------------------------------------
adui20
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/adui20.DLL
----------------------------------------
AdUiPalettes
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdUiPalettes.DLL
----------------------------------------
WindowsBase
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
System.Core
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4210.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
PresentationFramework
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
PresentationCore
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
System.Xaml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
AdApplicationFrame
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 5.2.8.100
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdApplicationFrame.DLL
----------------------------------------
AdWindows
Wersja zestawu: 5.2.10.200
Wersja Win32: 5.2.10.200
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdWindows.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
AdWindows.resources
Wersja zestawu: 5.2.10.200
Wersja Win32: 5.2.10.200
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AdWindows.resources.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework.Aero2
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
PresentationCore.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
----------------------------------------
accoremgd
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/accoremgd.DLL
----------------------------------------
Acmgd
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Acmgd.DLL
----------------------------------------
AcWindows
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
----------------------------------------
AcWindows.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcWindows.resources.DLL
----------------------------------------
AcCui
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcCui.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.Aero
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
----------------------------------------
System.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
WindowsFormsIntegration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
----------------------------------------
PresentationUI
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
----------------------------------------
PresentationUI.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4210.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXmlLinq
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
----------------------------------------
FeaturedAppsPlugin
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.46.0.0
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll
----------------------------------------
Geo7.Tools.AutoCAD
Wersja zestawu: 2013.5.5244.37879
Wersja Win32: 2013.5.5244.37879
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/Geo7.Tools.AutoCAD.2013.bundle/Geo7.Tools.AutoCAD.dll
----------------------------------------
VS.Windows
Wersja zestawu: 1.0.5244.37792
Wersja Win32: 1.0.*
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/Geo7.Tools.AutoCAD.2013.bundle/VS.Windows.DLL
----------------------------------------
System.Management
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
UIAutomationTypes
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
----------------------------------------
UIAutomationProvider
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemCore
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
----------------------------------------
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4240.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
ContextualTabSelectorRules
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.dll
----------------------------------------
Microsoft.Expression.Interactions
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.20520.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Microsoft.Expression.Interactions.DLL
----------------------------------------
AcLayer
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcLayer.DLL
----------------------------------------
AcLayer.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcLayer.resources.DLL
----------------------------------------
AcLivePreviewContext
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.Luna
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
----------------------------------------
System.Xaml.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll
----------------------------------------
AcMrUi
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcMrUI.DLL
----------------------------------------
AcMrUi.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcMrUi.resources.DLL
----------------------------------------
FeaturedAppsPlugin.resources
Wersja zestawu: 19.1.0.0
Wersja Win32: 19.1.4.0.4
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/pl-PL/FeaturedAppsPlugin.resources.DLL
----------------------------------------
AcAeNet.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcAeNet.resources.DLL
----------------------------------------
AcCloudRender.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCloudRender.resources.DLL
----------------------------------------
AcCustomize.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCustomize.resources.DLL
----------------------------------------
AcDxWizard.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcDxWizard.resources.DLL
----------------------------------------
AcExportLayoutUI.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcExportLayoutUI.resources.DLL
----------------------------------------
AcInterfere.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcInterfere.resources.DLL
----------------------------------------
AcLayerTools.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcLayerTools.resources.DLL
----------------------------------------
AcMultiLineUi.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcMultiLineUi.resources.DLL
----------------------------------------
AcRecoverAll.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcRecoverAll.resources.DLL
----------------------------------------
AcScaleList.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcScaleList.resources.DLL
----------------------------------------
AcUnderlay.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcUnderlay.resources.DLL
----------------------------------------
AcViewTransitionsUi.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
----------------------------------------
AdskConnectionPointMgd.resources
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
----------------------------------------
AcCalcUi.resources
Wersja zestawu: 20.0.0.0
Wersja Win32: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCalcUi.resources.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aplikacja nie obsługuje debugowania formularzy Windows w trybie just in time (JIT).
Skontaktuj się z autorem aplikacji, aby uzyskać więcej
informacji.