Czy Geo7 Tools będą współpracować z innymi programami CAD, np. BricsCAD?

Jest duże zainteresowanie przeniesieniem naszych narzędzi pod oprogramowanie z rodziny IntelliCAD (BricsCAD, ZwCAD, itp). Mimo doświadczenia w tworzeniu narzędzi dla BricsCAD, to na dzień dzisiejszy nie ma planów tworzenia oprogramowania pod tą platformę. W związku z tym nie będzie Geo7 Tools dla BricCAD.
Można skorzystać z rozwiązań innych firm:

Is this article helpful for you?